Ledige stillinger

Læs mere om ledige stillinger som assistent og hjælper, samt andre ledige stillinger i Frederikshavn Kommune. 

1J7A3394 2

Stillinger som

SOSU-hjælperelev

Vil du give den bedste omsorg og pleje og være med til at gøre en afgørende forskel for borgerne i din kommune? Så ansøg om at blive SOSU-hjælperelev i Frederikshavn Kommune her.

Se ledige stillinger

Stillinger som

SOSU-assistentelev

Vil du være med til at sikre et godt patientforløb mellem dine medborgere og sundhedssektoren, og vil du gøre en forskel for andre? Så ansøg om at blive SOSU-assistentelev i Frederikshavn Kommune her.

Se ledige stillinger

Andre stillinger i

Frederikshavn Kommune

Her kan du se alle ledige stillinger i Frederikshavn Kommune i kategorien "Social, pleje, sundhed & psykologi".

Se ledige stillinger

Uddannelseskonsulenter

Kirsten

Kirsten Bagnkop Wellejus

KIWE@frederikshavn.dk 
21193025

Graphic Text

Adgangskrav

Du kan søge ind hvis du:

For at starte på SOSU uddannelserne skal du først på grundforløb.
Hvis du kommer direkte fra enten 9. eller 10. klasse og har karakteren 02 i både dansk og matematik, kan du starte på grundforløb 1.

Hvis det er mere end ét år siden, du har gennemført 9. eller 10. klasse, skal du starte på grundforløb 2.
For at søge ind på grundforløb 2 skal du have karakteren 02 i både matematik og dansk eller have mere end ét års erhvervserfaring.

For at søge ind på hovedforløbet skal du have gennemført og bestået grundforløb 2, og have en uddannelsesaftale, som du kan søge her hos Frederikshavn Kommune.

1J7A1986

Sådan søger du

For at søge ind på grundforløb (både 1 og 2) skal du søge via optagelse.dk - når du kommer ind på siden, skal du vælge “ungdomsuddannelse”, hvorefter du bliver bedt om at logge ind med Nem-Id. Husk, at du har mulighed for at tage begge grundforløb i Frederikshavn. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan bliver jeg SOSU-elev i Frederikshavnskommune?

For at blive SOSU-elev i Frederikshavn kommune, skal du indgå en uddannelseskontrakt og ansættes gennem kommunen.

Du skal søge vores elev-stillinger på www.frederikshavn.dk hvorefter din ansøgning bliver håndteret af kommunens uddannelseskonsulenter.

 

Hvordan kan jeg blive ansat på SOSU-elevområdet i Frederikshavn?

- Du kan blive ansat som SOSU-hjælper elev i 1 år og 2 mdr.

- Du kan blive ansat som SOSU-assistent elev i 2 år og 9 måneder

- Du kan blive ansat i sammenhængende uddannelsesforløb. Det betyder du bliver ansat fra grundforløbet efterfulgt af hovedforløb.

- Er du fyldt 25 år, så skal du realkompetencevurderes ved optagelse på uddannelsen, så uddannelsen tilrettelægges ud fra dine kompetencer og erfaringer.

 

Hvordan er uddannelserne bygget op?

En SOSU uddannelse starter altid med et 20 ugers grundforløb. Efter grundforløbet kommer hovedforløb til SOSU-hjælper eller SOSU-assistent.

 

Skal jeg starte med et grundforløb 1 eller 2

Hvilket grundforløb du starter med afhænger af din alder og erfaring.

SOSU Grundforløb 1 – er for dig der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse.
Grundforløb 1 (GF1) varer 20 uger og foregår i samarbejde med Frederikshavn Handelsskole på lokalafdelingen SOSU-Frederikshavn, Kirkevej. GF1 starter i august. GF 1 er adgangsgivende til grundforløb 2.

SOSU Grundforløb 2 – for dig, der har forladt folkeskolen for mere end 2 år siden. På grundforløbets 2. del (GF2) tilegner du dig fagrettet viden og kompetence, som du får brug for i SOSU-faget. Du bliver forberedt til at klare grundforløbsprøven. GF2 er adgangskrav til videre uddannelse på hovedforløbet som SOSU-hjælper eller SOSU-assistent. GF2 starter i januar og august. GF2 varer 20 uger og foregår på lokalafdeling SOSU Frederikshavn, Kirkevej

 

Adgangskrav til grundforløbet

Du kan søge optagelse på grundforløbet hvis du har folkeskolens afgangseksamen med mindst 02 i dansk og matematik. Der søges via www.optagelse.dk

 

Adgangskrav til SOSU-Hjælperuddannelsen?

Du kan begynde på hovedforløbet til SOSU-hjælper, når du har bestået Grundforløb 2 og har indgået en uddannelseskontakt med Frederikshavn kommune.

 

Adgangskrav til SOSU-Assistentuddannelsen?

Du kan begynde på hovedforløbet til SOSU-Assistent, når du har bestået Grundforløb 2. Du kan også søge SOSU-assistentuddannelsen, hvis du har gennemført uddannelsen til SOSU-hjælper og har indgået en uddannelseskontakt med Frederikshavn kommune. Har du uddannelsen til SOSU-hjælper afkortes SOSU-Assistentuddannelsen (2 år og 6 mdr.)

 

Mangler du 02 i dansk eller matematik? - Optagelsesprøve

Har du ikke 02 i dansk og matematik, eller kan du ikke dokumentere det, så er der mulighed for en optagelsesprøve på SOSU Nords hjemmeside

https://sosunord.dk/uddannelser/grundforloeb/grundforloeb-2/

Får jeg løn under uddannelsen?

Ja, du får løn! Når du først har indgået en uddannelsesaftale med Frederikshavn kommune, får du løn fra start til slut. På grundforløbet kan du søge SU, hvis du ikke har en uddannelsesaftale. Ansættes du fra grundforløbet, vil din månedsløn være svarende til den månedsløn du får på hovedforløbet.

Månedsløn som SOSU-hjælper elev:
Ordinær elevløn som SOSU-hjælperlev - 12.038 kr.
Der er mulighed for at få en anden lønsats hvis du er fyldt 25 år

Månedsløn som SOSU-assistentelev:

Ordinær elevløn som SOSU-assistentelev - 13.272 kr.
Der er mulighed for at få en anden lønsats hvis du er fyldt 25 år

 

Voksenelev – løn til dig over 25 år

Lønsats 21.098 kr./ måned

Er for dig, som ved uddannelseskontraktens indgåelse er fyldt 25 år og som har 1 års relevant beskæftigelse. Med relevant beskæftigelse forstås i denne sammenhæng, at du inden for de seneste 4 år har været beskæftiget med mindst 24 timer i gennemsnit pr. uge;

  • Inden for overenskomstens område,
  • Inden for tilsvarende overenskomst ved private plejehjem,
  • Som omsorgs- og pædagogmedhjælper inden for det voksenpædagogiske område,
  • Som handicaphjælper på voksenområdet, I vikarbureauer med pleje- og omsorgsopgaver inden for voksenområdet.

 

Voksenlærling – løn til dig over 25 år

Lønsats 21.098 kr./ måned

I Frederikshavn kommune har vi valgt, at gøre brug af voksenlærlingeordningen. Det betyder, at vi i nogle tilfælde kan få tilskud til at ansætte dig som voksenlærling. For at blive ansat som voksenlærling skal du være fyldt 25 år, når aftalen indgås. For at vi som virksomhed kan søge tilskud, hvis:

- Du er ufaglært og ledig
- Du er faglært, ledig og har en forældet uddannelse

Det tilskud, vi som arbejdsgiver kan få, afhænger af din situation. Opfylder du betingelserne for at blive ansat som voksenlærling med tilskud, søger vi jobcenteret om tilskud til din løn. Forhør dig om reglerne hos jobcenteret i Frederikshavn.