SOSU Frederikshavn 19

Hverdagen som SOSU-assistentelev

Som social- og sundhedsassistentelev er du skiftevis på skolebænken og ude i felten, hvor du prøver kræfter med netop dét at være SOSU-assistent. Du får derfor en alsidig hverdag og bliver en del af et stærkt netværk bestående af både skolekammerater og kollegaer fra dit lærested.

Text Graphic Dark Green

Adgangskrav

Du kan søge ind hvis du:

For at komme i betragtning til at blive SOSU-assistentelev i Frederikshavn Kommune, skal du have gennemført grundforløb 2 til social- og sundhedsassistent.

Læs mere om adgangskravene her.

Uddannelsens opbygning

1

Grundforløb (6 mdr.)

Grundforløbet varer alt fra 6 måneder til ét år afhængig af, om du skal gå på både grundforløb 1 og 2 eller blot ét af dem

2

Hovedforløb (2 år, 10 mdr.)

Hovedforløbet strækker sig over 2 år og 10 måneder.

3

Færdiguddannet SOSU-assistentelev

Uddannelsen veksler mellem skole og oplæring, og du får derfor en uddannelse med højt fagligt niveau og en masse spændende og lærerige oplevelser.

Grundforløb inkl. mulighed for sammenhængende forløb

I Frederikshavn Kommune har du mulighed for at søge om et sammenhængende forløb, hvor både grundforløb 2 og hovedforløbet er inkluderet. En af fordelene ved et sammenhængende forløb er, at du får løn gennem hele dit uddannelsesforløb.

SOSU Frederikshavn 3

Til dig der har en gymnasial baggrund eller en pædagogisk assistent uddannelse afkortes grundforløb 2. 

  • For dig med STX, HF, HHX, HTX og IB. består grundforløb 2 af 2,5 dags undervisning i førstehjælp og brand, hvorefter du med en uddannelsesaftale skal starte direkte på hovedforløbet.
  • Er du uddannet pædagogisk assistent  består grundforløb 2 af 4 ugers undervisning i naturfag, hvorefter du med en uddannelsesaftale skal starte direkte på hovedforløbet.

Løn/SU

Hvis du er fyldt 18 år, kan du søge SU efter gældende regler. Du kan tidligst søge om SU en måned før uddannelsen begynder. Se mere om betingelser på www.su.dk