Efewfewfw

Hverdagen som SOSU-assistent EUX Velfærd

Drømmer du om en erhvervsuddannelse kombineret med en gymnasial uddannelse, så har du mulighed for at søge om, at blive SOSU-Assistent i et EUX forløb hos Frederikshavn kommune?

Text Graphic Dark Green

Adgangskrav

For at blive SOSU-assistent med EUX-forløb skal du have følgende kvalifikationer for at komme i betragtning:

- Har gennemført GF 1 EUX
- Har gennemført GF 2 EUX Velfærd til social- og sundhedsassistent
- Førstehjælp -certifikatfag eller kompetencer der er svarende til førstehjælp mellem niveau efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplan 1. september 2014.
- Elementær brandbekæmpelse - certifikatfag eller kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer 1. september 2014

SOSU-assistent EUX

Uddannelsen gør, at du både bliver uddannet SOSU-assistent og student i samme uddannelse.  Som SOSU-elev lærer du bl.a. om målrettet kommunikation, sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende opgaver, rehabilitering, tilrettelæggelse af egne og andres arbejdsprocesser samt velfærdsteknologiske løsninger. Derudover lærer du om medicinadministration og grundlæggende sundheds- og sygeleje blandt mange andre interessante opgaver. 

Uddannelsernev2

I løbet af din skoleperiode vil du have fag, som fokuserer på

- Mødet med borgeren op patienten
- Det sammenhængende patientforløb
- Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
- Kvalitet og udvikling
- Psykiatrisk sygepleje og sygdomslære
- Somatisk sygdomslære og sygepleje
- Farmakologi og medicinhåndtering
- Gymnasiale fag

Som SOSU-assistent EUX elev uddannes du som alle andre assistenter til at arbejde i hjemmeplejen, på plejehjem, psykiatriske hospitaler, bosteder og sygehuse. Uddannelsestiden er længere end den normale assistentuddannelse og varer 3 år, 7 måneder + 20 ugers EUX grundforløb. Din EUX uddannelse er længere da du jo bliver student i samme uddannelse.

Praktikperioderne er på op til 98 uger fordelt på tre praktikperioder, og skoleperioderne er på op til 80 uger fordelt på hele uddannelsen. Din praktiske uddannelse foregår på plejecentre og i hjemmeplejen i Frederikshavn kommune, i psykiatrien og på sygehus i regionen, mens skoleperioderne foregår på SOSU Nord i Ålborg. Uddannelsen tilrettelægges så du har mulighed for at benytte offentlig trafik.

Der er derudover mulighed for 5 ugers spændende og udfordrende praktik i udlandet.

Til dig der har en gymnasial baggrund eller en pædagogisk assistent uddannelse afkortes grundforløb 2. 

  • For dig med STX, HF, HHX, HTX og IB. består grundforløb 2 af 2,5 dags undervisning i førstehjælp og brand, hvorefter du med en uddannelsesaftale skal starte direkte på hovedforløbet.
  • Er du uddannet pædagogisk assistent  består grundforløb 2 af 4 ugers undervisning i naturfag, hvorefter du med en uddannelsesaftale skal starte direkte på hovedforløbet.

Løn og ansættelsesvilkår

Du skal søge optagelse som EUX elev i Frederikshavn kommune for at få adgang til hovedforløbet.
Du bliver ansat som elev i Frederikshavn kommune og får løn under hele uddannelsen, der er mulighed for ansættelse allerede fra grundforløb 2.
Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Du skal beregne udgifter til IT-baseret undervisning, evt. til bøger og materialer på skolen.

Se mere om uddannelsen som social- og sundhedsassistentelev på www.elevplads.dk samt www.sosunord.dk

1J7A4511