Skagenspakken
Med Skagenspakken ansætter Frederikshavn Kommune kvalificerede SOSU-eleverne forud for grundforløbet GF2. Det giver mulighed for voksenlærlingeløn, hvis du er over 25 år og delvist ledige. Alle elever ansættes på elevkontrakt i sammenhængende forløb med garanti for fastansættelse i Skagen efter endt uddannelse.

Læs mere her.